Produkcja GT 1.27

                       już dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją oprogramowania Produkcja GT!

Produkcja GT wersja 1.27

z dnia 04.07.2018

(dla Subiekt GT 1.53 HF1 i Navireo 1.36 HF1)

 • kolorowanie komórki terminu na liście Zleceń Produkcyjnych w przypadku przekroczenia terminu (kolor czerwony – termin przekroczony, kolor żółty – termin na dziś)
 • dodano ikonę w Kreatorze Zleceń produkcyjnych informującą, że wszystkie pozycje z ZK są na magazynie i można realizować dokument bez produkcji
 • dodano opcję filtrowania Pracowników na Stacji roboczej według pola Domyślna Stacja robocza
 • dodano podsumowanie Przydziałów i Wyników produkcji na zakładce Zależności na oknie Zlecenia produkcyjnego  
 • dodano opcję blokady zakończenia Przydziału akordowego Wynikiem produkcji z ilością 0 
 • dodano opcję Anuluj start przydziału akordowego 
 • dodano kryterium Automatycznej akceptacji - nie akceptuj jak ilość Wyniku produkcji równa 0 szt.
 • interfejs użytkownika – listy rozbudowano o opcje zapamiętania układu filtrów 
 • zmieniono kolory oraz formatowanie danych Harmonogramu oraz Stanowisk w celu poprawy jego czytelności oraz pokazaniu większej ilości informacji
 • kosmetyczna zmiana układu menu ustawień i parametrów w administracji
 • od teraz Przydziały akordowe dostępne są w wersji Lite
 • od teraz Przydziały akordowe posiadają czasy oraz informacje o wydajności wyliczane na wprost według stemplom czasów rozpoczęcia i zakończenia Przydziału produkcji
 • dodano opcję pracy tylko na Przydziałach akordowych 
 • całkowicie przebudowano moduł Montażysty wraz z wtyczką Navireo
 • dodano opcję przydzielania kilku Brygadzistów na Brygadę, kilku Kierowników na Stanowisko
 • dodano opcję przydzielenia Brygadzisty w kilku miejscach naraz 
 • dodano możliwość zbiorczego przydzielania Przydziałów produkcji w menu Harmonogramu produkcji
 • naprawiono funkcję obliczającą szacowny postęp % ZP na liście
 • dodano możliwość sterowania zakresem zmian daty rozpoczęcia oraz zakończenia na Wynikach produkcji na przydziałach akordowych
 • na Normie produkcji dodano pole Stan maszyny potrzebne przy obliczaniu przezbrojeń
 • dodano opcję zdefiniowania składników kompletu na Normie produkcji, która jest nadrzędna nad składnikami kompletu na kartotece towarowej
 • na Normie produkcji dodano możliwość korygowania zużytych elementów na Wyniku produkcji
 • na Normie produkcji dodano możliwość wskazania domyślnej Brygady, która będzie podpowiadana podczas tworzenia Zleceń produkcyjnych
 • na Normie produkcji dodano możliwość ograniczenia Brygad, na których dany komplet może być produkowany
 • zwiększono na Normie produkcji precyzję czasów poszczególnych kroków z minut do sekund
 • rozbudowano Kreator Zleceń produkcyjnych o dodawanie pozycji w oparciu o stany magazynowe
 • rozbudowano zarządzanie Halami oraz dodano Lokalizacje grupujące Hale
 • rozbudowano kreator Zleceń produkcyjnych o wybór Brygady oraz Normy produkcji już na etapie dodawania pozycji
 • rozbudowano opcję klonowania kartotek o kopiowanie Norm produkcji oraz ich załączników
 • na Harmonogramie rysowane są dodatkowe informacje na temat przezbrojenia zachodzącego pomiędzy Przydziałami 
 • w programie pojawiła się pierwsza wersja zarządzania zmianami pracowników na Stanowiskach
 • rozbudowano opcje przydzielania Przydziałów produkcji o opcje podpowiadania pierwszego wolnego Pracownika oraz ostatniego wykonawcę kompletu
 • dodano opcję przydzielania Przydziałów na Brygady
 • dodano opcję powiązywania na Normie produkcji kompletów, które będą wykonywane przez tego samego Pracownika
 • rozbudowano produkcję według kodów dostaw o kody uniwersalne
 • kolory Przydziałów na liście Pracownika, których nie może rozpocząć są teraz akcentowane szarym kolorem

Produkcja GT wersja 1.26

z dnia 06.04.2018

 • od teraz można otworzyć wiele okien Raportów
 • moduł Biblioteka dokumentów - dodano flagi własne na Wynikach produkcji
 • moduł Zaopatrzenia - dodano funkcję zamawiania surowcowych brakujących do produkcji
 • dodano uwagę Pracownika do Przerwy w pracy
 • poprawiono wgląd do czasów pracy na Wyniku produkcji
 • dodano opcję edycji Przerw na oknie Wyniku produkcji
 • dodano wyświetlanie wyjątków czasów pracy Pracownika na Raporcie czasów pracy Pracownika
 • dodano pole wymiaru godzin pracy pracownika w danym okresie na Raporcie czasów Pracownika
 • od teraz montaż z ręki można wykonać z wykorzystaniem kodu dostawy
 • dodano opcję wykonania montażu z ręki po akceptacji Wyniku produkcji
 • dodano opcję ukrywania u Magazyniera okien dokumentów MM
 • dodano opcję tworzenia wykazów resztkowych elementów uszkodzonych oraz uwzględniono ich występowanie na Raporcie elementów zniszczonych
 • dodano możliwość powiązywania Pracowników z cechami towaru

Produkcja GT wersja 1.25

z dnia 01.01.2018

 • poprawiono wygląd i działanie interfejsu użytkownika
 • od teraz można wyłączyć zarządzanie elementami uszkodzonymi
 • od teraz przy tworzeniu ZP brygady automatycznie się podpowiadają na podstawie historii
 • od teraz można uwalniać Przydziały produkcji na Stacji roboczej Pracownika przy pomocy poświadczenia Brygadzisty/Kierownika
 • dodano opcję rozwinięcia listy wyboru Przydziału produkcji przez Pracownika na Stacji roboczej oraz jej filtrację
 • dodano opcję automatycznego przenoszenia opisów Pozycji zlecenia na Przydziały produkcji
 • dodano opcję produkowania wyrobów z rozróżnieniem na kody dostaw
 • dodano opcję częściowego zakańczania Przydziału produkcji przez Pracownika oraz tworzenie Przydziału różnicowego
 • poprawiono wyświetlanie okien Sferycznych Subiekta oraz Navireo
 • dodano opcję uproszczonego przygotowania produkcji
 • dodano opcję ostrzegania oraz zakazu tworzenia ZP z pozycjami, które nie posiadają Norm produkcji
 • dodano opcję kontroli kolejności produkcji Pozycji zlecenia (tryby ZP - Prosty i Kaskadowy)
 • dodano opcję alternatywnego wyglądu interfejsu użytkownika na Stacji roboczej
 • dodano opcję blokowania i ograniczania ilości jaką Pracownik może zakończyć Przydział produkcji
 • dodano opcję ukrywania i nieuwzględniania w limicie przeskoków Przydziałów Pracownika na Stacji roboczej
 • rozbudowano Raport czasów pracy pracownika o zestawienie grup przerw produkcji oraz wymiar godzin pracy
 • dodano opcję stworzenia Normy produkcji Przydziału testowego
 • dodano Raport wyników testów

Produkcja GT wersja 1.24

z dnia 06.10.2017

 • zmieniono układ filtrów na Raporcie czasów pracy Pracowników
 • na wszystkich raportach zmieniono zasadę działania filtrów dotyczących Pracowników
 • przebudowano filtry na raportach dotyczące Stanowisk
 • dodano opcję rozszerzenia kolumn list poza obręb ekranu
 • zmieniono ikony okien
 • usunięto kilka błędów w menu Ewidencji czasów pracy
 • przebudowano okna Serwisantów
 • przebudowano okno Normy produkcji
 • przebudowano okna i menu Ewidencji czasów pracy
 • przebudowano okna Ruchów na produkcję
 • przebudowano okno Cennika
 • przebudowano okno Wyniku produkcji
 • przebudowano okno montażu i demontażu
 • przebudowano okno przydzielania Przydziałów produkcji
 • usprawniono działanie interfejsu użytkownika oraz ujednolicono style okien
 • zmieniono zasadę działania filtrów dotyczących dat i okresów
 • przebudowano całkowicie proces aktualizacji wersji bazy danych
 • od teraz na Harmonogramie Przydziały produkcji, które nie zostały rozpoczęte nie mają wyświetlanego paska postępu
 • od teraz na dokumentach modułu Magazyniera zablokowano opcję zmiany magazynu
 • od teraz uwagi Pracownika i jego Stanowiska są wyświetlane na Harmonogramie oraz podczas przydzielania Przydziałów
 • od teraz kreator ZP przenosi uwagi pozycji dokumentu ZK na pozycje ZP
 • od teraz kreator przenosi uwagi dokumentu ZK na dokument ZP
 • od teraz podczas akceptacji Wyniku produkcji można łatwo anulować procedurę
 • od teraz klikając na Przydział produkcji na Harmonogramie z wciśniętym przyciskiem ‘Ctrl’ przenosi do okna edycji
 • usunięto błąd pojawiający się podczas tworzenia Harmonogramów pracy obowiązujących od daty w przyszłości
 • dodano Raport ruchów magazynowych na produkcję
 • dodano Raport wyników produkcji
 • dodano opcję dostępu Magazynierów do uwalniania Przydziałów
 • dodano opcję dezaktywacji Harmonogramu pracy
 • dodano opcję wyświetlania na Harmonogramie ikony informujących o brakach surowców potrzebnych do produkcji
 • dodano opcję dostępu (edycji) Kierownika do Harmonogramów jego Brygadzistów
 • dodano opcję tworzenia i pracowania  według Przydziałów akordowych
 • Montażysta - podczas ręcznej akceptacji Wyniku produkcji niewymagającego przygotowania istnieje opcja montażu międzymagazynowego
 • dodano opcję zarządzania danymi połączeniowymi dla Serwisanta

Produkcja GT wersja 1.23

z dnia 07.07.2017

 • przebudowano menu Norm produkcji
 • przebudowano menu Montażowni
 • dodano menu Asortymentu
 • dodano opcję kopiowania kartotek towarowych
 • całkowicie przebudowano okno tworzenia ZP
 • można nanosić drobne zmiany na ZP nawet po jego zapisie
 • przy tworzeniu ZP można dodać element ręcznie
 • przy tworzeniu ZP można dodać dokument ręcznie
 • przy tworzeniu ZP można podpiąć kontrahenta pod zlecenie
 • przyspieszono działanie połączenia z bazą danych
 • poprawiono funkcję wyliczania Ilości w produkcji na ZP
 • od teraz po kliknięciu na listach z przytrzymanym klawiszem alt zawartość krotki trafia do filtra
 • poprawiono opcję powrotu do wartości domyślnych filtrów na listach
 • rozbudowano opcję eksportu danych z list
 • uszczelniono zakresy uprawnień na ZP oraz WP
 • przyspieszono działanie Raportu odrzutów
 • przyspieszono działania Raportu Norm produkcji
 • przyspieszono działanie list i okien wyborów
 • poprawiono szacowany i gotowy postęp ZP
 • dodano pole uwag na Pracowniku oraz Stanowisku
 • przebudowano okno Pracownika
 • przebudowano okno Stanowiska
 • przebudowano okno Stacji roboczej
 • dodano blokadę dezaktywacji Pracownika jak zajmuje obecnie Stanowisko
 • dodano blokadę zmiany harmonogramu Pracownika jak pracuje
 • dodano zabezpieczenie Harmonogramu przed błędem generowania bloczków
 • dodano zabezpieczenie: nie można utworzyć aktywnego Stanowiska pracownika pod dezaktywowanym Brygadzistą lub Kierownikiem
 • dodano zabezpieczenie: nie może być Stanowiska brygadzisty pod nieaktywnym Kierownikiem
 • dodano zabezpieczenie: nie można  zmienić i odłączyć od Stanowiska Pracownika, gdy obecnie nad czymś pracuje
 • dodano zabezpieczenie: nie można dezaktywować Stanowiska pracownika w sytuacji, kiedy posiada przydzielone Przydziały produkcji
 • dodano zabezpieczenie: nie można dezaktywować Stanowiska brygadzisty w sytuacji, kiedy posiada niezakończone Pozycje produkcji
 • dodano zabezpieczenie: nie można dezaktywować Kierownika w sytuacji, kiedy posiada niezakończone Zlecenia produkcji
 • dodano zabezpieczenie: nie można dezaktywować Brygadzisty w sytuacji, kiedy posiada pod sobą Pracowników aktywnych
 • dodano zabezpieczenie: nie można dezaktywować Kierownika w sytuacji, kiedy posiada pod sobą Brygadzistów
 • dodano kolumnę na liście Stanowisk z godzinami pracy na dziś
 • od teraz Kreator ZP zapamiętuje wybrane wcześniej magazyny
 • naprawiono błędy występujące przy Automatycznej akceptacji

Produkcja GT wersja 1.22

z dnia 19.05.2017

 • Montażysta-dodano opcję Automatycznej akceptacji Wyników produkcji
 • Montazysta-dodano opcję doliczania wartości usług znajdujących się w składnikch kompletów
 • rozbudowano Raport Zestawienie czasów Pracownika
 • dodano opcję anulowania jednej pozycji ze Zlecenia produkcji
 • dodano Brygadzistom możliwość wglądu do Zleceń produkcyjnych
 • dodano Brygadzistom możliwość edycji Zleceń produkcyjnych

Produkcja GT wersja 1.21

z dnia 08.05.2017

 • całkowicie przebudowano funkcje odpowiedzialne za tworzenie bloczków czasów pracy Pracownika
 • poprawiono działanie filtrów Zleceń na Harmonogramie
 • Biblioteka dokumnetów-pliki znajdujące się w lokalizacji sieciowej nie są zapisywane w bazie a dostęp do nich uzysikawny jest poprzez zasób sieciowy
 • usunięto bug, który podczas zapisu Normy produkcji nie aktualizował informacji o Użytkowniku dokonującym zmiany
 • dodano na Normie produkcji oraz na oknie tworzenia ZP opcję domyślnie Uwolniony

Produkcja GT wersja 1.20

z dnia 10.03.2017

 • dodano moduł Logistyka
 • dodano Raport symulacji kreatora Zleceń produkcyjnych
 • usunięto bug wczytywania Wyników produkcji po tym jak Pracownik zmienił Stanowisko
 • poprawiono wygląd Raportu czasów pracy Pracowników
 • poprawiono eksport danych do Excela z Raportu czasów pracy Pracowników

Produkcja GT wersja 1.19

z dnia 10.02.2017

 • dodano możliwość akceptacji Wyników produkcji przez Brygadzistów
 • dodano mozliwość akceptacji Wyników produkcji przez Brygadzistów u innych brygad
 • dodano Brygadzistom możliwość wglądu do Harmonogramu innych brygad
 • dodano Brygadzistom możliwość edycji Harmonogramu innych brygad
 • wprowadzono szereg drobnych poprawek wydanościowych

Produkcja GT wersja 1.18

z dnia 20.01.2017

 • nowa szybsza wersja Harmonogramu
 • Pozycje zlecenia Brygadzisty można sortować nie tylko według Towarów, ale także według terminów wykonania Zlecenia oraz grupować według Zleceń produkcji
 • od teraz lista Pozycji zleceń na Harmonogramie oczekujących na przypisanie pokolorowana jest według statusu przydzielania oraz terminu wykonania
 • na Harmonogramie dodano opcję zmiany przypisanego Stanowiska oraz zmianę przypisanej ilości już przypisanego Przydziału produkcji
 • dodano opcję zarządzania dostępem wybranych Użytkowników do konkretnych Raportów
 • dodano opcję ustawienia magazynu pomocniczego, którego stan magazynowy będzie można podejrzeć podczas szykowania elementów na produkcję
 • podczas dodawania nowych Towarów podczas tworzenia ZD przy użyciu Importera ZD można jednorazowo dodać więcej niż jeden Towar
 • dodano nowe kolumny i filtry w Importerze ZD
 • dodano opcję eksportu danych z Raportu czasów pracy Pracowników do Excela

Produkcja GT wersja 1.17

z dnia 22.12.2016

 • poprawiono wygląd Raportu czasów pracy Pracownika
 • moduł Technologa-dodano opcję wyłączenia wariantów Norm produkcji
 • moduł Technologa-dodano opcję wyłączenia powrotu do "Normy z ręki"
 • moduł Technologa-dodano opcję wyłączenia dezaktywacji Norm produkcji
 • moduł Technologa-od teraz Pracownika ma podzielony pasek postępu pracy gdy na Normie produkcji ustalony jest czas szykowania i sprzątania stanowiska
 • dodano opcję śledzenia przerw i ustalenia długości interwału
 • moduł Kadry-od teraz przy tworzeniu Przydziału zlecenia jesteśmy informowani czy Pracownika lub będzie miał aktywna Umowę lub kalendarz
 • moduł Kadry-dodano opcję importowania wyjątków kalendarza z bazy kadrowej Gratyfikanta GT
 • poprawiono wygląd okien oraz tabel 
 • uściślono zasady przetrzymywania haseł w bazie danych
 • dodano opcję wpisywania numeru PIN z klawiatury
 • Produkcja GT Pro-dodano opcję dodawania wyjątków na Harmonogramach pracy firmy
 • Produkcja GT Pro-dodano grupy na Przyczynach przerw oraz rozwiązano niedogodnie na oknie wyboru przyczyny przerwy u Pracownika
 • moduł Montażysta, Magazynier- weryfikacja minimalnych uprawnień Użytkownika do wystawiania dokumentów w Navireo/Subiekt GT
 • dodano opcję wyboru rozdzielczości Norm produkcji
 • dodano możliwość ustalenia i logowania Pinem dla kierownika i Brygadzisty na Stacji roboczej

Produkcja GT wersja 1.16

z dnia 15.12.2016

 • dodano moduł Bilioteka dokumentów
 • od teraz Raport zleceń Brygadzistów posiada opcję filtrowania po aktywnych Zleceniach produkcji
 • na Harmonogramie na liście Pozycji zleceń do przydzielenia dodano kolumnę pozostało do przydzielenia
 • od teraz jak Pracownik kończy przydział, a poprane przez niego ilości elementów nie zgadzają się z ilością wykorzystaną zostaje o tym poinformowany
 • przy zapisie Pracownika zostajemy poinformowani o sytuacji, w której Pracownik ma godziny pracy wczytywane z bazy Kadr a nie posiada aktualnej Umowy lub Kalendarza
 • poprawiono okno tworzenia przydziału produkcji
 • moduł Handlowca-dodano importer/kreator Zleceń produkcji
 • od teraz Zlecenia produkcji mogą być powiązane z dokumentami ZK
 • dodano opcję starowania ilością Przydziałów produkcji, z których może wybierać Pracownik
 • moduł Kadr - dodano opcję zwalniania Przydziałów produkcji

Produkcja GT wersja 1.15

z dnia 08.12.2016

 • poprawiono wygląd okna Zlecenia produkcji
 • na oknie tworzenia Zlecenia produkcji dodano możliwość wybrania wariantu Normy produkcji lub produkcji bez Normy
 • moduł Technologa-dodano notatkę przy wysyłaniu prośby do Technologa o Normę produkcji
 • moduł Technologa-dodano opcję tworzenia wariantów Norm produkcji
 • dodano kolumny pokazujące aktualną umowę i kalendarz kadr na liście Pracowników
 • naprawiono bug błędnie przeliczanych ilości surowców na liście zapotrzebowania na surowce

Produkcja GT wersja 1.14

z dnia 01.12.2016

 • od teraz na wszystkich obiektach pole daty uzupełniane jest datą z serwera
 • poprawiono działanie Montażysty
 • od teraz lokalny plik konfiguracji ma zakodowane dane połączeniowe
 • od teraz wszystkie błędy aplikacji zapisywane są w specjalnym lokalnym pliku
 • w oknie Zlecenia produkcji przy dodawaniu Pozycji zlecenia, gdy dany Kierownik ma pod sobą tlyko jednego aktywnego Brygadzistę to ten podpowiada się automatycznie
 • w oknie Zlecenia produkcji kolumny stanów magazynowych pokazują aktualne stany na wyznaczonych magazynach oraz poprawne ilości w produkcji
 • znacząco przebudowano wewnętrzną strukturę programu
 • usunięto pojawiające się błędy na towarach, które nie należały do żadnej grupy
 • dodano nowe informacje oraz usystematyzowano dane pokazywane na oknach Przygotowań produkcji
 • usunięto szereg mniejszych błędów oraz poprawiono zakresy uprawnień
 • przy dodawaniu Pozycji zlecenia można wskazać ręcznie by zostało ono przygotowane przez Magazyniera
 • dodano blokadę uniemożliwiającą otwarcie zakładki Pracownika na dwóch Stacjach roboczych jednocześnie
 • dodano kolumnę Jm na oknie tworzenia Zlecenia produkcji
 • poprawiono treści komunikatów błędów pokazywanych przez Sferę/Navireo
 • dodano informację kto i kiedy anulował Zlecenie produkcji

Produkcja GT wersja 1.13

z dnia 31.10.2016

 • od teraz godziny pracy Pracowników, którzych nie ma w bazie Kadrowej są wczytywane z Harmonogramu pracy firmy
 • poprawiono stabilność startowania, pauzowania oraz kończenia Przydziałów pracy u Pracownika
 • od teraz wiadomo czy Bloczek czasu lub Przerwa była edytowana, kiedy i przez kogo w menu Ewidencji czasu prcay
 • od teraz wiadomo czy Bloczek czasu lub Przerwa powstała na skutek zmiany czasu startu oraz kto poświadczył tę decyzję
 • usunięto bug blokowania pozycji w Przygotowaniu produkcji podczas dodawania przyjęcia z produkcji
 • od teraz można odebrać Przydział produkcji wymagający przygotowania o ile wcześniej wyzerowano wydania na produkcje
 • od teraz memu wyników produkcji jest mniej wrazliwe na zmiany elementów składających się na komplet
 • wprowadzono kosmetyczne zmiany na ekranie wyboru powodów przerw w produkcji
 • usunięto bug chowających się oknien wystawianych dokumentów
 • na zakładkach ruchów magazynowych w oknie Przygotowania produkcji dodano kolumny ze stanem magazynowym
 • poprawiono działanie klawiatury dotykowej
 • poprawiono działanie Raportu: Zestawienie czasów pracy Pracownika

Produkcja GT wersja 1.12

z dnia 03.10.2016

 • dodano opcję łatwego filtrowania na zestawieniu Norm produkcji na Stacji roboczej
 • dodano uwagi na poszczególnych pozycjach zniszczonych elementów
 • optymalizacja bazy
 • dodano mozliwość wykonania Kontroli danych dla Serwisantów
 • dodano opcję filtrowania Norm produkcji po statusie kompletu, u Pracowników na zestawieniach widoczne są tylko aktywne komplety
 • dodano opcję wydrukowania listy elementów, które mają zostać przygotowane przez Magazyniera podczas przygotowania produkcji

Produkcja GT wersja 1.11

z dnia 16.08.2016

 • usunięto problem z blokowaniem ekranu Pracownika "pod spodem" podczas gdy aktywne było okno pokazujące braki komponentów
 • rozwiązano częściowo problem z wczytywaniem interfejsu programu po zalogowaniu
 • Normy produkcji rozbudowano o informację czy dany komplet musi być wcześniej przygotowywany
 • dodano możliwość przygotowywania produkcji przez Magazyniera: wydań na produkcję, wydań nadmiarowych oraz przyjęć z produkcji
 • dodano menu przygotowań produkcji a listami aktualnych przygotowań, przygotowań wymagających wyjaśnień oraz przygotowań archiwalnych
 • od teraz Pracownik widzi, które Przydziały produkcji wymagają przygotowania i odebrania przygotowanych elementów (także ilości) z magazynu
 • od teraz montaż można przeprowadzić między dwoma magazynami
 • od teraz demontaż można przeprowadzić zarówno na magazynie macierzystym jak i na dwóch magazynach

Produkcja GT wersja 1.10

z dnia 11.07.2016

 • dodano nowe pola wpływające na obliczany czas Normy produkcji: Czas szykowania oraz Czas sprzątania
 • w oknie przydziału pracy przez Brygadzistę dodano nowe pola: czas szykowania, czas sprzątania oraz czas pracy
 • naprawiono błąd przeliczania czasów dla kosztów stałych i kosztów pracy na cenniku
 • od teraz na zestawieniu elementów zniszczonych pobierane są dodatkowo ceny z dokumentu RW oraz dopisane do niego nowe pozycje
 • dodano nowe menu Ewidencji czasu pracy, gdzie wyświetalne są wszystkie odcinki czasów przepracowanych przez Pracowników
 • dodano opcje edycji czasu przerwy i bloczka wykonywania zlecenia
 • dodano opcję rozbicia przerwy i bloczka wykonywanej pracy na dwa
 • dodano opcję zamiany przerwy w bloczek wykonywanej pracy i odwrotnie
 • dodano opcję zmiany rodzaju przerwy
 • od teraz na liście Pracowników wyświetlana jest flaga informująca czy ostatni przydział Pracownika został automatycznie spauzowany
 • na liście Pracowników dodano opcję wyłączenia autostartu
 • od teraz Pracownik może wystartować zadanie wcześniej (o ile nie koliduje z wczesniejszą pracą) za poswiadczeniem Kierownika lub Brygadzisty
 • usunięto bug pobierania danych o wyjątkach pracy na umowie Pracownika na wybrany okres czasu

Produkcja GT wersja 1.09

z dnia 09.07.2016

 • oddzielenie ról od dostępu do modułów Technologa, Magazyniera, logistyka i Handlowca
 • dodano moduł Magazyniera
 • naprawiono kilka drobnych błędów z filtrami u Administratora

Produkcja GT wersja 1.08

z dnia 01.07.2016

 • dodano Serwisantów oraz tryb serwisowy
 • dodano menu Serwisantów oraz logów serwisowych
 • dodano menu Administracja do, którego przeniesiono menu Użytkowników, Pracowników, Stacji roboczych, Przerw
 • dodano rolę Analityka
 • uściślono zasady licencjonowania

Produkcja GT wersja 1.07

z dnia 01.05.2016

 • od teraz w oknie Akceptacji produkcji Kierownik ma wgląd do odcinków czasu wykonywania danego zlecenia oraz wykorzystanych Przerw od pracy
 • Kierownik oraz Brygadzista danego Pracownika może zalogować się w jego imieniu na Stacji Roboczej korzystając ze swojego konta
 • od teraz na zakładce Zleceń produkcji u Kierownika w kolumnach postępów produkcji wartości wyświetlane są jako paski postępu
 • na zakładce Zlecenia produkcji u Kierownika dodano nową kolumnę 'Szacowny postęp', która pokazuje postęp produkcji już wykonanej oraz trwającej, której czas i postęp jest szacowany na podstawie Norm produkcji
 • usunięto bug błędnego obliczania czasu pracy na ekranie Pracownika na pasku przydzielonych zleceń
 • usunięto bug błędnego generowania przerw przy wznawianiu pracy Pracownika jeśli wcześniej były nanoszone zmiany na bazie
 • poprawiono wygląd i działanie ekranu powitalnego
 • od teraz na ekranie Stacji Roboczej zakładki Stacji oraz Zestawień są umieszczone nad zakładkami Pracowników
 • poprawiono stabilność modułu montera

Produkcja GT wersja 1.06

z dnia 01.04.2016

 • na zakładce Stacje Robocze dodano opcję uruchomienia programu z kontekstem wybranej stacji
 • dodano możliwość tworzenia skrótów logowania dla użytkowników
 • naprawiono kilka drobnych błędów wylicznia czasów pracy w oknie Pracownika
 • od teraz przy starcie Przydziału produkcji u Pracownika, informacje o brakach komponentów są wyświetlane w formie tabeli
 • poprawiono działanie oraz usunięto bug obliczania danych na Zestawieniu czasów Pracownika w Raportach oraz u Pracownika
 • naprawiono błąd nieuwzględniania przelicznika Jm podczas Akceptacji Produkcji
 • od teraz przed zapisem nowego Zlecenia produkcji, które posiada tylko jedną pozycję, Kierownik musi potwierdzić swoją decyzję
 • w oknie Akceptacji produkcji zamiast numeru Zlecenia pokazje się teraz pełen numer Wyniku produkcji
 • w histori wykonywanych Przydziałów Pracownika zamiast numeru Zlecenia pokazje się teraz pełen numer Wyniku produkcji
 • od teraz przy Akceptacji produkcji pokazuje się lista braków elementów do montażu oraz na odrzuty

Produkcja GT wersja 1.05

z dnia 01.03.2016

 • dodano zakładkę O programie - pokazującą nowości, liste zmian w programie, podstawowe informacje o produkcie oraz kontakt do producenta
 • od teraz w oknie podania przyczyny przerwy Pracownika lista szczegółowych przerw jest ograniczona tylko do aktywnych rodzajów przerw
 • dodano brakujący skok do Zlecenia produkcji na liście zaakceptowanych Wyników produkcji
 • od teraz zakładka raportów jest dostępna także dla Brygadzistów oraz Technologów
 • dodano nowy raport - Podgląd norm produkcji
 • na ekranie Stacji roboczej oraz na stopce głównego okna kierownictwa pokazany jest czas serwera
 • drobne poprawki wyglądu ekranu Pracownika
 • wprowadzono kilka optymalizacji działania bazy danych

Produkcja GT wersja 1.04

z dnia 01.02.2016

 • poprawiono przelicznik Jm na dokumencie elementów uszkodzonych oraz raporcie
 • od teraz podczas dodawania Pozycji zlecenia na Zleceniu, w przypadku gdy komplet nie posiada Normy produkcji, podpowiadany jest ostatnio wpisywany czas z ręki
 • dodano możliwość edytowania uwag na Wyniku produkcji
 • usunięto bug zapisu Zlecenia produkcji gdy podczas tworzenia była usuwana jakaś Pozycja zlecenia
 • usunięto bug obliczania sumy czasów postojów na Raporcie czasów pracowników
 • usunięto bug powodujący dublowanie się wpisów w Wynikach produkcji
 • dodano dodatkowe zabezpieczenia przed źle generowanymi odcinkami czasów pracy Pracownika
 • dodano pierwsze odnośniki do systemu pomocy na zakładkach oraz listach
 • usunięto bug klawiatury ekranowej pod systemem Windows 10

Produkcja GT wersja 1.03

z dnia 22.12.2015

 • przebudowano trochę okno Harmonogramu
 • przebudowano trochę Panel Pracownika
 • od teraz powitalny splashscreen widoczny jest na pasku zadań
 • dodano moduł AKK

Produkcja GT wersja 1.02

z dnia 18.12.2015

 • dodano możliwość ukrywania i dobierania kolumn
 • od teraz rozmiar, kolejność, sortowanie i widoczność kolumn jest zapamiętywana unikalnie dla każdego użytkownika
 • odświeżenie list nie cofa już zmian w układzie kolumn, ich filtrów oraz pozostawia listę w poprzedniej pozycji
 • dodano podgląd towaru, na podobnej zasadzie jak dotychczasowy podgląd dokumentu
 • usunięto błąd kreatora, który po założeniu bazy nie wywoływał na niej migracji do najnowszej wersji
 • wciśnięcie przycisku F8 na liście automatycznie powoduje ustawienie kursora na filtrze wybranej aktualnie kolumny, a w przypadku gdy żadna z nich nie jest wybrana kursor pojawia się w filtrze pierwszej filtrowanej kolumny
 • rozpoczęcie pisania na liście powoduje pojawienie się filtra oraz przekierowanie tam kursora
 • na Raporcie detali zniszczonych kolumna Nr zlecenia została zmieniona w Zlecenie i pokazuje teraz namiary na Wynik produkcji, dodatkowo na raporcie dodano kolumnę z Jednostką miary oraz przeliczanie ilości uwzględnia przelicznik Jm
 • usunięto problem z błędem zapisu listy detali uszkodzonych na Wyniku produkcji w oknie podglądu u Kierownika
 • lista Przerw Pracownika jest od teraz ułożona w kolejności alfabetycznej

Produkcja GT wersja 1.01

z dnia 15.12.2015

 • usunięto błąd zapisu podczas dodawania nowej Normy produkcji
 • przebudowano okno wyboru towaru dla nowej Normy produkcji
 • dodano możliwość skoku na listach do treści pokazywanych w kolumnach dotyczących: Towarów, Zleceń produkcji, Dokumentów RW i PW oraz Wyników produkcji
 • dodano nowy Raport o Normach i ich odchyleniach względem rzeczywistych pomiarów
 • na czas ładowania danych na listach wyświetla się odpowiednie okienko z informacją
 • od teraz kolumny na listach reprezentujące typy danych: liczbowe, walutowe, czasu, daty oraz procentowe są justowane do prawej strony

Produkcja GT wersja 1.00

z dnia 01.12.2015

 • pierwsza wersja programu

KONTAKT

Rewelia sp. z o.o.

+48 (52) 32 11 757

biuro@rewelia.pl

ul. Gdańska 27

85-005 Bydgoszcz